26 มิถุนายน 2562 นกทะเลทั่วโลกกำลังล้มตาย!! อีกสัญญาณเตือนภัยพิบัติโลกร้อน

ที่มา :  https://mgronline.com/greeninnovation/detail/9620000060571

ความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบนโลกใบนี้กำลังส่งสัญญาณเตือนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ 
นกทะเลทั่วโลกกำลังล้มตาย เพราะขาดแหล่งอาหาร นักวิทยาศาสตร์เผยว่าที่ทวีปแอนตาร์กติกา หรือ Antarctica ลูกเพนกวินเกิดใหม่ จากฝูงทั้งหมด 40,000 ตัว มีลูกเพนกวินรอดแค่ 2 ตัวเท่านั้น อันเนื่องมาจากปัญหาสภาวะอากาศเปลี่ยนเเปลง แผ่นน้ำแข็งที่บางลง และไม่มีอาหารเพียงพอ
ที่มลรัฐอลาสกา นก murre จำนวนกว่า 8000 ตัวล้มตาย ถูกพัดพาขึ้นมาเกยหาดที่ Whittier จำนวนมาก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเกิดจากสาเหตุการขาดแคลนอาหาร โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริงที่ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนและปรากฏการณ์เอลนิโน่ที่โลกกำลังประสบอยู่ขณะนี้
ตัดภาพมาที่ออสเตรเลีย นกทะเลจำนวนมากขาดแคลนอาหาร พวกมันกินทุกอย่างที่หาได้ รวมถึงเศษพลาสติก. ทีมสำรวจของ BBC รายงานว่า ในท้องของนกทะเลเหล่านี้ เต็มไปด้วยขยะพลาสติกเพราะนกไม่สามารถแยกแยะว่าสิ่งใดที่ไม่ใช่อาหารของมัน
ส่วนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ นก guillemot ล้มตาย ซากศพถูกพัดขึ้นมาเกยที่ Northern Wadden , South western Zealand ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาจำนวนถึง 20,000 ตัว
จะเห็นว่าธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณเตือนชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ภาวะโลกร้อนเกิดขึ้นแล้วในช่วงชีวิตของเรา เพียงแต่เราอาจจะไม่รู้ตัว เพราะภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นไกลตัว แต่พวกเรามีเวลาเพียงราว 10 ปีที่จะหยุดไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินกว่า 1.5 องศาเซนเซียส ( ซึ่งตอนนี้สูงไปแล้ว 1 องศาเซนเซียส) มิเช่นนั้นน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายเร็ว เกิดน้ำท่วมสูง และภัยพิบัติจากธรรมชาติตามมาอีก